دوره های آموزشی نکست استپ

درباره دوره های آموزشی

یکی از اهداف مجموعه نکست استپ، آموزش صحیح از پایه می‌باشد.
از اهداف اصلی آموزش ما تربیت افراد متخصص، فنی و متعهد می‌باشد. ایسیو مغز متفکر خودرو می‌باشد.

دوره پایه

 • مبانی موتور

 • برق و انژکتور بنزینی

دوره تیونینگ

 • مبانی موتور

 • تیونینگ موتوری ۱

 • تیونینگ موتوری ۲

دوره ریمپ

مبانی موتور

 • برق و انژکتور بنزینی

 • تجهیزات مورد نیاز ریمپ

 • ریمپ ایسیو و چیپ تیونینگ

 • همراه با آموزش‌های عملی
 • توسط اساتید مجرب

دوره حرفه‌ای

 • مبانی موتور

 • برق و انژکتور بنزینی

 • تجهیزات مورد نیاز ریمپ

 • تیونینگ موتوری ۱

 • تیونینگ موتوری ۲

 • ریمپ ایسیو و چیپ تیونینگ

توضیحات هر دوره را در این قسمت بخوانید

دوره مبانی موتور

دوره مبانی موتور جزو مباحث پایهای و پیشنیاز افراد متخصص خودرو میباشد. گام اول برای ورود به دنیای خودرو، شناخت موتور و پیشرانههای موجود میباشد. داشتن اطلاعاتی از جمله مکانیزمهای داخلی موتور، نحوه عملکرد قطعات و اهداف سیستمهای مختلف پیشرانه، جزو مطالب بسیار مهم و اولیه میباشد.
در ابتدای این دوره آزمون تعیین سطح گرفته میشود که در صورت قبولی به مراحل بالاتر میروید و در صورت رد صلاحیت در آزمون باید این دوره گذرانده شود چرا که پکیجهای آموزشی در سطوح بعدی به صورت تخصصی بوده و درک مفهومی آن نیازمند پایه قوی هنرجو میباشد.

اهداف آموزشی:

 • انواع پیشرانههای مکانیکی
 • معرفی بخشهای مختلف موتور بنزینی احتراق داخلی
 • احتراق و آنالیز کارکرد موتور
 • ورودی هوا و سوخت
 • سیستم جرقهزنی
 • اگزوز و خروجی
 • معرفی مکانیزم سوپاپ
 • بررسی سیستم روغنکاری و خنککاری

 

شناخت تجهیزات مورد نیاز ریمپ و نحوه کار با آن

دوره مبانی موتور جزو مباحث پایهای و پیشنیاز افراد متخصص خودرو میباشد. گام اول برای ورود به دنیای خودرو، شناخت موتور و پیشرانههای موجود میباشد. داشتن اطلاعاتی از جمله مکانیزمهای داخلی موتور، نحوه عملکرد قطعات و اهداف سیستمهای مختلف پیشرانه، جزو مطالب بسیار مهم و اولیه میباشد.
در ابتدای این دوره آزمون تعیین سطح گرفته میشود که در صورت قبولی به مراحل بالاتر میروید و در صورت رد صلاحیت در آزمون باید این دوره گذرانده شود چرا که پکیجهای آموزشی در سطوح بعدی به صورت تخصصی بوده و درک مفهومی آن نیازمند پایه قوی هنرجو میباشد.

اهداف آموزشی:

 • شناخت تجهیزات مورد نیاز و جلوگیری از عدم هزینههای گزاف
 • شناخت نرمافزارهای مورد نیاز برای ریمپ ایسیو و نحوه صحیح کار با آن
 • شناخت سختافزارها، پروگرامرها و نحوه کار با آنها
 • نحوه بازیابی ایسیوهای خاموش شده هنگام ریمپ و پروگرامینگ
 • شناخت تجهیزات تخصصی مورد نیاز جهت باز کردن ایسیو
 • شناسایی مکان ایسیو در خودروها و نحوه شناسایی آن

 

دوره آموزشی برق و انژکتور خودروهای بنزینی

دوره مبانی موتور جزو مباحث پایهای و پیشنیاز افراد متخصص خودرو میباشد. گام اول برای ورود به دنیای خودرو، شناخت موتور و پیشرانههای موجود میباشد. داشتن اطلاعاتی از جمله مکانیزمهای داخلی موتور، نحوه عملکرد قطعات و اهداف سیستمهای مختلف پیشرانه، جزو مطالب بسیار مهم و اولیه میباشد.
در ابتدای این دوره آزمون تعیین سطح گرفته میشود که در صورت قبولی به مراحل بالاتر میروید و در صورت رد صلاحیت در آزمون باید این دوره گذرانده شود چرا که پکیجهای آموزشی در سطوح بعدی به صورت تخصصی بوده و درک مفهومی آن نیازمند پایه قوی هنرجو میباشد.

اهداف آموزشی:

 • مبانی سیستم انژکتور و سیستم سوخترسانی
 • تشریح سیستم ورودی هوا، سوخترسانی و جرقهزنی در موتورهای انژکتوری
 • ایراد های متداول و نحوه رفع عیب
 • سیستم سیمکشی و ایسیوها
 • دستگاه دیاگ و تحلیل پارامترها
 • نقشه خوانی و روشهای تست قطعات

 

اهداف مهارتی:

 • شناسایی ایسیوهای مختلف
 • شناسایی انواع سنسورها و عملگرهای موتور
 • نقشه خوانی و عیب یابی دسته سیم موتور
 • تست سنسورها و عملگرها
 • تست خروجیها و ورودیهای ایسیو
 • کار با دستگاه دیاگ به صورت حرفهای
 • عیبیابی بدون دستگاه دیاگ

دوره تیونینگ موتوری سطح 1

تیونینگ (Tuning) به معنای تقویت پیشرانه، تغییرات در ظاهر و کارهایی از این قبیل است. دنیای تیونینگ و تقویت، دنیای جذاب دوستداران خودرو است. شرکت‌های تیونینگ با افزایش توان، ارتقای ظاهر و بهینه‌سازی‌های متعدد در قابلیت‌های خودرو‌ها تغییرات چشمگیری ایجاد می‌کنند. رشته تیونینگ در دنیا به نام موتوراسپرت شناخته می‌شود ولی در ایران رشته موتوراسپرت وجود ندارد.
مجموعه نکست‌استپ دوره تیونینگ خودرو را به صورت تخصصی توسط اساتید با تجربه در این زمینه برگزار می‌کند. تمامی دوره‌ها به صورت نیمه خصوصی و خصوصی برگزار می‌گردد تا افراد علاقه‌مند با سرعت یادگیری متفاوت بتوانند راحت‌تر دوره را پشت‌سر بگذارند.

اهداف آموزشی:

 • موتوراسپرت و جایگاه آن
 • درآمد تیونینگ
 • مباحث اولیه تیونینگ

موتورهای اتمسفریک:

 • انواع سیستم‌های ورودی هوا
 • ارتقا سیستم‌های سوخت‌رسانی
 • ارتقا خروجی موتور
 • پورت و پولیش سرسیلندر
 • اصلاح محفظه احتراق
 • دستگاه فلوبنچ
 • مکانیزم سوپاپ و ارتقا آن
 • انتخاب میل سوپاپ
 • انتخاب پیستون و شاتون و میل لنگ و انواع آن
 • بالانس موتور و سبک‌سازی قطعات
 • انواع و کاربرد سیستم‌های روغن‌کاری
 • سیستم‌های روغن کاری مورد استفاده در مسابقات و خنک‌کاری آن
 • توربوشارژر چیست؟
 • نتیجه توربوشارژر بر روی دستگاه اندازه‌گیری
 • مدارهای مختلف و قطعات آن
 • کنترلرها

مبحث پورت و پولیش سرسیلندر به صورت عملی برگزار می‌گردد.

اهداف مهارتی:

در دوره تیونینگ سطح ۱ تمرکز بر روی مباحث پایه تیونینگ و ارتقا موتورهای اتمسفر می‌باشد. پس از فراگیری این دوره‌ می‌توان در زمینه ارتقا و اصلاح موتورهای بنزینی اتمسفر فعالیت کرد.

دوره تیونینگ موتوری سطح 2

دوره مبانی موتور جزو مباحث پایهای و پیشنیاز افراد متخصص خودرو میباشد. گام اول برای ورود به دنیای خودرو، شناخت موتور و پیشرانههای موجود میباشد. داشتن اطلاعاتی از جمله مکانیزمهای داخلی موتور، نحوه عملکرد قطعات و اهداف سیستمهای مختلف پیشرانه، جزو مطالب بسیار مهم و اولیه میباشد.
در ابتدای این دوره آزمون تعیین سطح گرفته میشود که در صورت قبولی به مراحل بالاتر میروید و در صورت رد صلاحیت در آزمون باید این دوره گذرانده شود چرا که پکیجهای آموزشی در سطوح بعدی به صورت تخصصی بوده و درک مفهومی آن نیازمند پایه قوی هنرجو میباشد.

اهداف آموزشی:

 • شناخت تجهیزات مورد نیاز و جلوگیری از عدم هزینههای گزاف
 • شناخت نرمافزارهای مورد نیاز برای ریمپ ایسیو و نحوه صحیح کار با آن
 • شناخت سختافزارها، پروگرامرها و نحوه کار با آنها
 • نحوه بازیابی ایسیوهای خاموش شده هنگام ریمپ و پروگرامینگ
 • شناخت تجهیزات تخصصی مورد نیاز جهت باز کردن ایسیو
 • شناسایی مکان ایسیو در خودروها و نحوه شناسایی آن

 

نیاز به مشاوره در مورد دوره های آموزشی دارید؟

دوره ریمپ ایسیو و چیپ تیونینگ ایسیو

دوره ریمپ ایسیو از جدیدترین و داغترین دورههای خودرویی میباشد اما این نکته را نباید فراموش کنیم که ریمپ ایسیو از تخصصیترین و حرفهایترین خدمات اتومبیل میباشد و هرکسی توانایی انجام آن را ندارد چه بسا با انجام اشتباه آن، متحمل ضررهای مالی خیلی سنگینتر شوید. ریمپ ایسیو احتیاج به دانش فنی، تخصص، تجربه در زمینه تکنولوژی و مخصوصا تعهد دارد که معدود افرادی هستند توانایی انجام آن را دارند.

قبل از آموزش ریمپ ایسیو، مباحث تئوری کارکرد موتور به صورت کامل تشریح می‌گردد.

 

سرفصل‌های بخش تئوری موتور شامل:

 • ورودی‌های موتور شامل: بنزین، هوا، جرقه
 • چرا جرقه در موتور آوانس یا ریتارد میگردد؟
 • پدیده ناک در موتور چیست و چرا باید حذف گردد؟
 • چرا باید سوخت بیشتر یا کمتر بشود؟
 • چگونگی تبدیل یک خودرو یورو۴ به یورو۲
 • تشخیص علمی و اصولی انواع جداول مورد نیاز اعم از:
  • جداول پاشش سوخت هنگام بسته بودن دریچه گاز (Injection At Close Throttle)
  • جداول پاشش سوخت هنگام شتابگیری (Injection At Wide Throttle)
  • جداول جرقه زنی هنگام بسته بودن دریچه گاز (Spark Advance In Close Throttle)
  • جداول جرقه زنی هنگام شتابگیری (Spark Advance In Wide Throttle)
  • جداول سوخت در خودروهای گازسوز
  • جداول گشتاور دور پایین – گشتاور دوربالا
  • جداول شارژ کویل
  • جداول سنسور اکسیژن و جداول محدود کننده آن
  • جداول پدال و دریچه گاز
  • جداول بوست توربو
 • تغییر در پارامترهای آپشنال خودرو
 • کاهش دمای آب و کارکرد فن دور کند و تند و ارائه دلیل برای تغییر آن
 • تغییر عدد کات آف در خودروها با گیربکس منوآل و ارائه دلیل برای تغییر آن
 • حذف و یا اعمال محدودیت سرعت و ارائه دلیل برای تغییر آن
 • حذف کامل تاخیر(Delay) پدال گاز در خودروهای دریچه گاز برقی و سیمی
 • حذف و کالیبراسیون سنسور میل سوپاپ در ایسیو های زیمنس و انجینهای EF7 و ارائه دلیل برای تغییر آن
 • حذف و کالیبراسیون سنسور اکسیژن اول و دوم در تمام ایسیو های ساژم، والئو، زیمنس و بوش و ارائه دلیل برای تغییر آن
 • حذف خطای کاتالیست و ارائه دلیل برای تغییر آن
 • رفع خطای عدم احتراق و میل سوپاپ در ایسیو بوش ۷٫۹٫۷٫۱ نیسان وانت.
 • رفع مشکل برگشت دور موتور در تمام ایسیو های SSAT
 • تغییر دور آرام (idle) و ارائه دلیل برای تغییر آن.
 • کات آف رگباری
 • بک فایر و آتش اگزوز

سرفصل‌های دوره تیونینگ نرم‌افزاری برای خودروهای ایرانی:

 • ریمپ ایسیوهای
  • ساژم SAGEM و VALEO
  • زیمنس SIEMENS
  • SSAT فلشدار و بدون فلش
  • بوش BOSCH
  • بوش سری ME17.9.71
  • ایزیو کروز کنتیننتال CONTINENTAL
  • LZNF
  • غرب استیل MAW

سرفصل‌های دوره تیونینگ نرم‌افزاری برای خودروهای چینی:

 • ریمپ ایسیوهای
  • بوش در خودروهای چینی ام‌وی‌ام، چری، لیفان، جک، هایما، برلیانس، بسترن، دانگ فنگ و غیره
  • مگنت مارلی در خودرو ایکس‌۲۲ Magnet Marelli
  • دلفی در انواع خودروهای ایکس۶۰ دستی، جک جی ۵ دستی و غیره
 • آموزش تئوری کارکرد موتور
 • نحوه شناخت اصولی جداول و نواحی تغییرات
 • نحوه تغییرات صحیح جداول برای دستیابی به گشتاور بالا در استانداردترین حالت ممکن

 

🥇هدیه ویژه این دوره، آپدیت رایگان برای تمامی گیربکس های اتوماتیک خودروهای چینی و خارجی می باشد 🥇

درخواست مشاوره