دوره های آموزشی نکست استپ

درباره دوره های آموزشی

یکی از اهداف مجموعه نکست استپ، آموزش صحیح از پایه می‌باشد.
از اهداف اصلی آموزش ما تربیت افراد متخصص، فنی و متعهد می‌باشد. ایسیو مغز متفکر خودرو می‌باشد.

دوره پایه

 • مبانی موتور

 • برق و انژکتور بنزینی

دوره تیونینگ

 • مبانی موتور

 • تیونینگ موتوری ۱

 • تیونینگ موتوری ۲

دوره ریمپ

مبانی موتور

 • برق و انژکتور بنزینی

 • تجهیزات مورد نیاز ریمپ

 • ریمپ ایسیو و چیپ تیونینگ

 • همراه با آموزش‌های عملی
 • توسط اساتید مجرب

دوره حرفه‌ای

 • مبانی موتور

 • برق و انژکتور بنزینی

 • تجهیزات مورد نیاز ریمپ

 • تیونینگ موتوری ۱

 • تیونینگ موتوری ۲

 • ریمپ ایسیو و چیپ تیونینگ

توضیحات هر دوره را در این قسمت بخوانید