قیمت خدمات در مجموعه ما بر اساس چند پارامتر بسیار با اهمیت زیر ، نهادینه می شود.

  • تخصصی که قرار است به کار گرفته شود.
  • هزینه دستگاه و تکنولوژی خودرو شما
  • زمان میانگین برای انجام کار
  • قیمت خودرو
  • قیمت یونیت و ایسیو خودرو
  • میزان بازدهی خودرو پس از ریمپ
  • گارانتی نرم افزاری 2  ساله مجموعه
  • کیفیت بالای کار
  • بازدید ۳ ماهه رایگان به منظور اطمینان از سلامت همیشگی خودرو شما