منیفولد هوا را دقیق بشناسیم

بعد از فیلتر، هوا از دریچه گاز عبور و وارد مانیفولد هوا می شود

مانیفولد هوا تشکیل شده از دو بخش رزوناتور ( یا منبع آرامش ) و رانرها که به رفتار هوا در آن ها و دلیل نیاز آن ، در این بخش می پردازیم

ورود هوا از فیلتر تا تراتل ( یا دریچه گاز) باید بگونه ای باشد که با کمترین افت سرعت وارد شود اما از تراتل به بعد بسیار بسیار رفتار هوا مهم می شود

در سیستم های انژکتوری   MPFIدر دورهای پایین سرعت ورود هوا و چرخش های مورد نظر ( سوریل و تانبر) جهت ترکیب کاملا سوخت و هوا کم می باشد و سوخت (که پشت سوپاپ پاشیده می شود) کاملا با هوا ترکیب نمی شود. درنتیجه احتراق ضعیف و تولید گشتاور کم را در پی دارد

پس در دورهای پایین نیاز داریم چرخش هوا بقدری باشد که سوخت کاملا ترکیب شود

در دورهای بالاتر سرعت هوا زیاد می باشد و برای ترکیب سوخت مناسب است اما باید فضایی فراهم شود که در کمترین زمان بیشترین هوا وارد سیلندر شود

اگر در طراحی، رانرهای بلند و با قطر کم انتخاب کنیم چرخش هوا افزایش پیدا می کند و در نتیجه در دورهای پایین خواسته ما را برآورده می کند اما در دور های بالا بدلیل قطر کم رانر، حجم زیادی از هوا در زمان کم نمی تواند عبور کند

اگر از رانر کوتاه با قطر زیاد استفاده شود مشکل دور بالا حل شده و با سرعت زیاد واغتشاش منظم، با هوا ترکیب و وارد سیلندر می شود.

پست های توصیه شده

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 2 =